PHÒNG ĐÀO TẠO VÀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ

 

 

 1. Trưởng phòng: Nguyễn Hoàng Long

http://yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin2/image/anhthe/Long.jpg

+ Điện thoại Cơ quan: 0216.3.856.168

+ Di động: 0916.681.180

+ Email: nguyenhoanglong@yenbai.gov.vn

 

 2. Phó Trưởng phòng: Bùi Trung Kiên

http://yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin2/image/anhthe/akien.jpg

+ Điện thoại Cơ quan: 0216.3.856.168

+ Di động: 0973.372.767

+ Email: buitrungkien@yenbai.gov.vn

 

 3. Cán bộ: Đào Duy Thắng

http://yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin2/image/anhthe/thang.jpg

+ Điện thoại Cơ quan: 0216.3.856.168

+ Di động: 0989.284.222

+ Email: daoduythang@yenbai.gov.vn

  

 4. Cán bộ hợp đồng: Vũ Kiều Anh

 

+ Điện thoại Cơ quan: 0293.856.168

+ Di động: 0946.610.776

+ Email:

 

 

+ Chức năng, nhiệm vụ: Thực hiện việc đào tạo, bồi dưỡng nguồn nhân lực Công nghệ thông tin và truyền thông; Tiếp nhận và chuyển giao các phần mềm và sản phẩm Công nghệ thông tin; Hỗ trợ, ứng cứu các sự cố về công nghệ thông tin cho các đơn vị trên địa bàn thành phố; Thực hiện các nhiệm vụ khác do Giám đốc Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông giao.

 

 

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter