Phó Giám đốc Trung tâm: Bà Hoàng Hà

 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc trung tâm về các công việc được phân công về lĩnh vực đào tạo và chuyển giao công nghệ.

- Giúp Giám đốc chỉ đạo Quản lý, vận hành và duy trì hệ thống máy chủ phần mềm Quản lý điều hành. Cấu hình, cập nhật và test các phần mềm triển khai các đơn vị,

- Chủ trì xây dựng đề cương, dự toán và kế hoạch triển khai các lớp đào tạo và triển khai các phần mềm, Theo dõi, hỗ trợ triển khai ứng dụng phần mềm tại các đơn vị.

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter