Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Duy Khiêm

 

 

Chịu trách nhiệm trước Giám đốc sở về mọi hoạt động của Trung tâm, hoạt động của hệ thống thư điện tử của tỉnh, hệ thống điều hành tác nghiệp của tỉnh.

- Chỉ đạo triển khai các phần mềm, công tác đào tạo, công tác ứng cứu sự cố máy tính, hỗ trợ trực tuyến cho các đơn vị.

- Chỉ đạo tư vấn thiết kế và thi công các chương trình, dự án CNTT. Trực tiếp chỉ đạo công tác tổ chức của cơ quan.

- Làm chủ tài khoản và chỉ đạo công tác tài chính cơ quan.

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter