Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng làm Trưởng Ban Điều hành triển khai ứng dụng CNTT

Ngày xuất bản: 25/04/2016 8:57:16 SA
Lượt đọc: 26566

Theo Quyết định mới ban hành của Bộ trưởng Bộ TT&TT về việc kiện toàn Ban Điều hành triển khai công tác ứng ụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước, Ban Điều hành gồm 16 thành viên và Thứ trưởng Bộ TT&TT guyễn Thành Hưng làm Trưởng ban.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng, Trưởng Ban điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước.

Ngày 19/4/2016, Bộ trưởng Bộ TT&TT Trương Minh Tuấn đã ký Quyết định 610/QĐ-BTTTT kiện toàn Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo Quyết định 1769/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2015.

Theo đó, Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước gồm 16 thành viên. Trưởng Ban điều hành là Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng; Cục trưởng Cục Tin học hóa thuộc Bộ TT&TT làm Phó Trưởng Ban Điều hành.

Bên cạnh Trưởng ban và Phó Trưởng ban, Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước còn có 14 thành viên gồm: ông Phạm Minh Hùng, Vụ trưởng Vụ Cải cách hành chính, Bộ Nội vụ; ông Trịnh Đức Trọng, Phó Vụ trưởng Vụ Kết cầu hạ tầng và đô thị, Bộ KH&ĐT; ông Nguyễn Lê Phúc, Phó Tổng giám đốc Cổng thông tin điện tử Chính phủ, Văn phòng Chính phủ; ông Bùi Anh Bình, Phó Vụ trưởng Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính; ông Nguyễn Đăng Đào, Phó Trưởng Ban Cơ yếu Chính phủ, Bộ Quốc phòng; ông Nguyễn Trọng Đường, Giám đốc Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp máy tính Việt Nam, Bộ TT&TT; ông Trần Duy Hiếu, Phó Vụ trưởng Vụ Kế hoạch - Tài chính, Bộ TT&TT; ông Phạm Văn Hải, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT; ông Trần Quang Cường, Phó Vụ trưởng Vụ KH&CN, Bộ TT&TT; bà Tô Thị Lan Hương, Phó Vụ trưởng Vụ CNTT, Bộ TT&TT; ông Nguyễn Huy Dũng, Phó Cục trưởng Cục An toàn thông tin, Bộ TT&TT; ông Nguyễn Phú Tiến, Phó Cục trưởng Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT; bà Nguyễn Thị Hồng Minh, Phó Trưởng phòng, Vụ Tài chính hành chính sự nghiệp, Bộ Tài chính; và ông Hoàng Minh Tiến, chuyên viên Vụ Khoa giáo - Văn xã, Văn phòng Chính phủ.

Quyết định 610 cũng nêu rõ, Ban Điều hành có nhiệm vụ triển khai các hoạt động ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước theo quy định. Ban Điều hành được sử dụng con dấu của Bộ TT&TT để thực hiện nhiệm vụ. Quy chế hoạt động của Ban Điều hành, nhiệm vụ cụ thể của các thành viên do Trưởng ban quyết định và phân công.

Cơ quan thường trực của Ban Điều hành triển khai công tác ứng dụng CNTT trong hoạt động của cơ quan nhà nước là Cục Tin học hóa, Bộ TT&TT. Các thành viên Ban điều hành và thành viên cơ quan thường trực làm việc theo chế độ kiêm nhiệm.

Có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19/4/2016, Quyết định 610 thay thế Quyết định 1769/QĐ-BTTTT ngày 23/10/2015 của Bộ trưởng Bộ TT&TT.

ctnews

                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter