Yên Bái: Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành giáo dục

Ngày xuất bản: 19/05/2016 1:24:03 SA
Lượt đọc: 27278

  Với mục tiêu đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin (CNTT) góp phần nâng cao chất lượng công tác quản lý, công tác giảng dạy và học tập, Sở Giáo dục và Đào tạo đã tập trung xây dựng cơ sở vật chất, hệ thống CNTT tới các cơ sở giáo dục, từng bước tin học hóa toàn ngành giáo dục.

   Ứng dụng CNTT trong một tiết học hóa tại trường THPT thị xã Nghĩa Lộ. 

Tới nay, toàn tỉnh có 50 phòng máy với 1.279 máy cho các trường THPT, 69 trường THCS đã có phòng tin học phục vụ dạy môn tin học cấp THCS và 19 trường tiểu học có phòng học tin học. Hầu hết các trường học và các cơ sở giáo dục đã được kết nối mạng internet tốc độ cao.

 

Sở Giáo dục và Đào tạo đã chỉ đạo các đơn vị triển khai tốt việc ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ giảng dạy; đội ngũ giáo viên các trường đã tích cực xây dựng giáo án điện tử, bài giảng điện tử, các bài thao giảng, khảo sát giờ dạy của giáo viên giỏi đều sử dụng phương tiện hỗ trợ trong đó có công nghệ thông tin. Các trường đã tích cực ứng dụng công nghệ thông tin đổi mới phương pháp dạy học đối với các môn học trong trường học; các môn Toán, Lý, Hóa, Sinh, công nghệ, tiếng Anh có số giờ sử dựng giáo án điện tử cao bằng các hình thức như soạn bài điện tử, trình chiếu bằng máy chiếu, sử dụng những thí nghiệm ảo.

Ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ công tác quản lý giáo dục đã được lãnh đạo Sở quan tâm chỉ đạo các đơn vị sử dụng các phần mềm EMIS, PMIS, VEMIS do Dự án SREM triển khai. Đã triển khai các phần mềm quản lý trường phổ thông SSM, phần mềm thời khoá biểu cho các trường Trung học phổ thông, Trung tâm GDTX-HNDN và một số trường trung học cơ sở; phần mềm quản lý thi tốt nghiệp tại trường Trung học phổ thông, Bổ túc Trung học phổ thông; thi học sinh giỏi, tuyển sinh đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp, kế toán Misa đã được Sở triển khai đồng bộ tới từng đơn vị, đáp ứng được yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo..

Các trường cao đẳng, Trung cấp chuyên nghiệp, Trung học phổ thông, TT GDTX-HNDN, phòng Giáo dục và Đào tạo đã được cung cấp các phần mềm Lecture Maker, Adobe Presenter do Cục Công nghệ thông tin, Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai. Cán bộ, giáo viên của các đơn vị, nhà trường đã tích cực sử dụng các phần mềm, công cụ hỗ trợ giảng dạy: Microsoft Power Point, Violet, Lecture Maker, Adobe Presenter, hệ thống học điện tử e-Learning, MathType, Sketchpad, Editor lession, Auto GRAPH, McMIX, Flashget, Trắc nghiệm 5.4, Crocodile Physics 6.05 (Vật lí), Crocodile chemistry 6.05 (Hóa), Flash player, Macromedia Flash, phần mềm trộn đề thi như Testpro ...và nhiều phần mềm hỗ trợ khác.

Công tác ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính đã triển khai tốt tại Sở. Hiện tại Sở Giáo dục và Đào tạo Yên Bái là Sở đầu tiên trên toàn quốc triển khai phần mềm văn phòng điện tử eOffice do Trung tâm an ninh mạng BKIS xây dựng. Phần mềm sử dụng phục vụ điều hành tác nghiệp của Sở đã góp phần thực hiện chủ trương xây dựng Chính phủ điện tử. Hầu hết sự điều hành từ Sở đến các cơ sở giáo dục được triển khai qua hệ thống thư điện tử; và công tác điều hành nội bộ Sở đều bằng phần mềm Văn phòng điện tử.Toàn ngành hiện có 30 trang thông tin điện tử. Các hệ thống kỹ thuật, trang thiết bị dạy học ứng dụng công nghệ thông tin được bảo quản tốt và khai thác hiệu quả phục vụ cho quản lý, điều hành và dạy học. Các phần mềm quản lý, phần mềm chuyên môn được triển khai tới các đơn vị và bước đầu đem lại hiệu quả; đồng thời đã giới thiệu và khuyến khích các đơn vị tiếp cận, thử nghiệm phần mềm mã nguồn mở. Trong năm học vừa qua, Sở Giáo dục và Đào tạo đã triển khai 4 hội nghị trực tuyến từ Sở tới các điểm cầu trong tỉnh, 1 hội nghị của Vùng I.

Nhìn chung, về cơ bản, công tác ứng dụng công nghệ thông tin trong toàn ngành giáo dục tỉnh Yên Bái đã được nâng cao đáng kể so với những năm trước đây. Tuy nhiên, việc khai thác các hệ thống công nghệ thông tin ở một số đơn vị còn ở mức thấp. Cổng thông tin điện tử của ngành và các đơn vị hoạt động chưa hiệu quả. Số lượng các điểm cầu tổ chức hội nghị trực tuyến còn ít; việc khai thác email của một số đơn vị chưa thường xuyên, chưa có quy định cụ thể; kỹ năng sử dụng và khai thác máy tính của một bộ phận lãnh đạo đơn vị trường học còn yếu; trình độ đội ngũ giáo viên tin học còn nhiều hạn chế...

Do đó, để ứng dụng hiệu quả CNTT trong toàn ngành, Sở GD&ĐT thời gian tới sẽ tiếp tục thực hiện các thỏa thuận với VNPT Yên Bái, Viettel Yên Bái trong việc triển khai kết nối Internet, nâng cao hiệu quả và chất lượng dịch vụ cung cấp cho các cơ sở giáo dục; xây dựng, quản lý các cơ sở hạ tầng CNTT, hệ thống thông tin chuyên ngành và website của sở và các trang web của các trường. Bên cạnh đó, tiếp tục bồi dưỡng, nâng cao trình độ ứng dụng CNTT cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và đội ngũ chuyên trách về CNTT, tiếp tục hoàn thiện bộ máy quản lý CNTT từ sở đến các trường, đưa công tác quản lý CNTT vào nề nếp…

Nguồn từ Cổng Thông tin điện tử tỉnh Yên Bái

 

 

 

 

                                                                                                                                                                                           

 

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter