Yêu cầu giữ đúng tiến độ tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT

Ngày xuất bản: 20/07/2016 1:34:24 SA
Lượt đọc: 25106

Nhấn mạnh mong muốn qua tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT sẽ xem xét, đề xuất được hướng giải quyết với những vấn đề đã lỗi thời trong Luật CNTT, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng yêu cầu giữ đúng tiến độ, hoàn thành tổng kết trong tháng 9/2016.

 

Thứ trưởng Nguyễn Thành Hưng yêu cầu nội dung tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT tập trung vào phân tích, đánh giá kỹ lưỡng 2 mảng ứng dụng CNTT và Công nghiệp CNTT.

Ngày 13/7, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng đã nghe báo cáo tiến độ triển khai công tác Tổng kết 10 năm thực hiện Luật CNTT.

Luật CNTT số 67 được Quốc hội khóa XI thông qua ngày 29/6/2006, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2007 là văn bản pháp luật cao nhất trong lĩnh vực CNTT định hướng và tạo hành lang pháp lý cho lĩnh vực CNTT phát triển và hội nhập quốc tế, đã góp phần đưa lại nhiều thành tựu quan trọng trong thời thời gian qua. Tuy nhiên, sau gần 10 năm thực hiện Luật CNTT, bối cảnh quốc tế, tình hình phát triển đất nước và bản thân ngành CNTT đã có nhiều thay đổi. Cụ thể, thế giới đã bước sang thập niên thứ hai của thế kỷ XXI với những thay đổi cơ bản về khoa học, công nghệ, mức độ cạnh tranh trên trường quốc tế. Còn tại Việt Nam, năng lực quản lý, nhu cầu ứng dụng, phát triển CNTT và trình độ dân trí cũng đã được nâng cao; và ngay bản thân ngành CNTT thời gian qua cũng đã có những xu hướng phát triển mới cần được quan tâm.

Trong bối cảnh này, trên cơ sở nhận thức rõ nhu cầu rà soát, hoàn thiện các chính sách, pháp luật về CNTT phù hợp với xu thế phát triển trở nên bức thiết, trong Nghị quyết 26 ngày 15/4/2015 ban hành chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 36 ngày 1/7/2014 của Bộ Chính trị, Chính phủ yêu cầu Bộ TT&TT chủ trì, xây dựng Đề án sửa đổi, bổ sung Luật CNTT.

Thực hiện nhiệm vụ Chính phủ giao, thời gian qua, cùng với việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc tổng kết thi hành Luật CNTT, Bộ TT&TT đã ban hành Kế hoạch và triển khai tổng kết 10 năm thi hành bộ luật chuyên ngành này. Theo đó, Bộ đã có văn bản đề nghị Ban Chỉ đạo CNTT của Cơ quan Đảng; các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ; các UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương cùng các hội, hiệp hội CNTT và doanh nghiệp liên quan triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT, với thời hạn các cơ quan, đơn vị được yêu cầu gửi báo cáo tổng kết về Bộ trước ngày 30/6/2016.

Bên cạnh đó, Bộ cũng ra quyết định phân công các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ triển khai tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT, trong đó có 8 đơn vị được giao chủ trì xay dựng các báo cáo tổng kết Luật CNTT và một số đơn vị được giao phối hợp.

Tại cuộc họp ngày 13/7, ông Đào Đình Khả, Vụ trưởng Vụ CNTT cho biết, có 5 đơn vị thuộc Bộ; 8 Bộ, ngành; 26 địa phương và 7 doanh nghiệp, hiệp hội đã xây dựng và gửi báo cáo về thường trực Ban chỉ đạo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT.

Ông Khả cho hay, song song với việc đôn đốc các đơn vị gửi báo cáo, cắn cứ theo Đề cương tổng kết Luật và dựa trên dự thảo báo cáo của 4 đơn vị thuộc Bộ gồm Vụ CNTT, Cục Tin học hóa, Cục An toàn thông tin và VNNIC, thường trực Ban chỉ đạo đã chủ động dự thảo Báo cáo chung tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT.

Trong tháng 7/2016, bên cạnh việc tiếp tục tổng hợp ý kiến của các Bộ, ngành, địa phương, cơ quan liên quan, thường trực Ban chỉ đạo cũng dự kiến tổ chức đoàn công tác đánh giá tình hình triển khai tổng kết Luật tại Yên Bái và Hà Giang và Tọa đàm/ Hội thảo về tổng kết Luật CNTT tại các tỉnh miền núi phía Bắc. Trên cơ sở tổng hợp dự liệu từ báo cáo và các kết quả khảo sát thực tế, ý kiến tọa đàm và trao đổi, Vụ CNTT hoàn thiện Báo cáo và gửi xin ý kiến các thành viên Ban chỉ đạo vào tuần cuối tháng 7/2016.

Phát biểu tại phiên họp, Thứ trưởng nhận định, tổng kết thi hành Luật CNTT sau 10 năm triển khai là một việc khó, phức tạp. Bởi lẽ, CNTT là lĩnh vực có nhiều biến động trong thời gian qua, có tác động rộng lớn đến mọi mặt đời sống xã hội. “Điều này cũng được thể hiện qua nội dung báo cáo tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT của các bộ, ngành, địa phương đa phần còn chung chung, chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra", Thứ trưởng nói.

Kết luận cuộc họp, Thứ trưởng đề nghị các đơn vị thuộc Bộ TT&TT, nhất là đơn vị liên quan trực tiếp đến quản lý nhà nước về CNTT hoàn thiện thêm báo cáo, với tinh thần tập trung nêu rõ những tồn tại, hạn chế và đề xuất kiến nghị trong quản lý nhà nước về CNTT, giúp cho Vụ CNTT có báo cáo tổng hợp kỹ lưỡng về 10 năm thi hành Luật CNTT.

Thứ trưởng chỉ đạo Vụ CNTT có thông báo cho các Bộ, ngành, địa phương về việc gửi báo cáo tổng kết của cơ quan, đơn vị mình tới thường trực Ban chỉ đạo bẳng cả văn bản cứng và văn bản điện tử để thuận tiện cho các đơn vị chức năng thuộc Bộ tham khảo, trao đổi ý kiến.

Về nội dung tổng kết 10 năm thi hành Luật CNTT, Thứ trưởng yêu cầu tập trung vào phân tích, đánh giá kỹ lưỡng 2 lĩnh vực là ứng dụng CNTT và Công nghiệp CNTT. “Đối với những mảng khác, chúng ta không cần phải phân tích, tổng kết nhiều do các mảng này đã được bù đắp bằng công việc thời gian qua Bộ đã triển khai. Cụ thể như hoàn thiện khung pháp lý về An toàn thông tin hay các vấn đề liên quan đến phát triển hạ tầng viễn thông, CNTT”, Thứ trưởng nói.

Liên quan đến tiến độ, Thứ trưởng yêu cầu Vụ CNTT và Cục Tin học hóa bàn bạc, thống nhất về việc tổ chức Hội thảo tổng kết Luật CNTT sao cho phù hợp, hiệu quả. Đặc biệt, Thứ trưởng lưu ý, cần phải xác định trước được các nội dung sẽ tập trung trao đổi tại Hội thảo cũng như dự kiến trước những mong muốn, kỳ vọng của Ban chỉ đạo đối với Hội thảo này để từ đưa ra phương thức tổ chức phù hợp.

Thứ trưởng cũng nhấn mạnh: “Chúng ta không bàn chuyện kéo dài thời gian tổ chức tổng kết Luật CNTT, giữ đúng theo tiến độ đã đề ra, hoàn thành việc tổng kết trong tháng 9/2016”.

                                                                                                                                                                                                                                                        ( Theo   M.T)

 

 

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter