Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Ngày xuất bản: 21/01/2015 7:50:06 SA
Lượt đọc: 3250

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG PHẦN MỀM NHÂN SỰ

 Tệp đính kèm: Tải về

 

CÁC TIN LIÊN QUAN:

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter