Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý điều hành

Ngày xuất bản: 23/01/2015 3:02:44 SA
Lượt đọc: 4899

Hệ thống Điều hành tác nghiệp được xây dựng hướng tới việc nâng cao hiệu quản quản lý trong điều hành tác nghiệp tại các cơ quan, đơn vị, các doanh nghiệp. Ứng dụng được xây dựng trên nền web, dựa trên công nghệ SharePoint của Microsoft nhằm tối ưu hiệu năng xử lý cũng như đảm bảo chặt chẽ các yêu cầu về bảo mật dữ liệu. Tài liệu hướng dẫn sử dụng phần mềm như sau:

- Tài liệu sử dụng cho văn thư: Tải về

- Tài liệu sử dụng cho chuyên viên kiêm văn thư:

- Tài liệu cho văn thư sửa: Tải về

- Tài liệu cho chuyên viên chuẩn: Tải về

- Tài liệu sử dụng cho trưởng phòng: Tải về

- Tài liệu sử dụng cho ban lãnh đạo: Tải về

 

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter