Hướng dẫn sử dụng thư điện tử

Ngày xuất bản: 13/02/2015 1:06:27 SA
Lượt đọc: 3371

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG THƯ ĐIỆN TỬ

 

1. Đăng nhập vào địa chỉ mail:

- Người sử dụng nhập: http://mail.yenbai.gov.vn

2. Đăng nhập vào tài khoản:

 

3. Đổi mật khẩu:

- Bước 1: Vào Tùy chọn

 

- Bước 2: Bấm chọn Đổi mật khẩu

 

- Bước 3:

o   Nhập mật khẩu cũ

o   Nhập mật khẩu mới

o   Xác nhận lại mật khẩu mới

 

- Bước: Bấm chọn Lưu

 

4. Gửi thư:

- Bước 1: Bấm chọn Thư mới

 

- Bước 2:

            + Nhập địa chỉ mail của người muốn gửi thư vào dòng “ Đến”

            + Nhập Tiêu đề

+ Đính kèm file văn bản cần gửi vào “ Phần đính kèm”/ Browse/Chọn thư mục chứa văn bản cần gửi/ Đính kèm/ Tích chọn văn bản/ Hoàn tất.

 

            + Nhập nội dung thư vào vùng trắng cần soạn thảo:

 

- Bước 3: Bấm chọn nút “ Gửi”

 

5. Nhận thư:

- Bước 1:

+  Tại danh sách các tin nhận, người sử dụng bấm vào tin mới hiện chữ đậm

 

Khi đó xuất hiện:

 

 

- Bước 2: Bấm mở đọc file văn bản đính kèm.

* Trả lời người người: Bấm chọn “ Hồi đáp”

* Chuyển tiếp tin nhận: Bấm chọn: “ Chuyển tiếp” và nhập địa chỉ mail của người muốn gửi vào hộp “ Đến”

 

CÁC TIN LIÊN QUAN:

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter