BAN GIÁM ĐỐC TRUNG TÂM

  

1. Giám đốc Trung tâm: Ông Nguyễn Duy Khiêm

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/images/Duoc_syCKII_-_Nguyen_Quoc_Tuan_-_PGD.jpg

+ Điện thoại Cơ quan: 0216.3892.123

+ Di động: 0914.254.253

+ Email:  nguyenduykhiemvn@yenbai.gov.vn

- Lĩnh vực phân công quản lý: >> Xem chi tiết   

 

 

2. Phó Giám đốc Trung tâm: Bà Hoàng Hà

http://quantri.yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin/image/images/BSCKII_-_Tran_Lan_Anh_-_PGD.jpg

+ Điện thoại: Cơ quan 0216.3892.188

+ Di động: 0917.210.880

+ Email: hoangha@yenbai.gov.vn

- Lĩnh vực phân công quản lý: >> Xem chi tiết

  

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter