PHÒNG KỸ THUẬT
 

 1. Trưởng phòng: Vũ Lê Duy 

http://yenbai.net.vn/ContentFiles/FCKEditor/admin2/image/anhthe/Duy.jpg

+ Điện thoại Cơ quan: 0216.3.892.219

+ Di động: 0916.091.185

+ Email: vuleduy@yenbai.gov.vn

  

 2. Phó Trưởng phòng: Bùi Minh Hiệp

+ Điện thoại Cơ quan 0216.3 .892.219

+ Di động: 097.999.2086

+ Email: buiminhhiep@yenbai.gov.vn

 

 3. Cán bộ: Trịnh Anh Tuấn

 

+ Điện thoại Cơ quan: 0216.3.892.219

+ Di động: 0919.270.684

+ Email: trinhanhtuan@yenbai.gov.vn

 

 4. Cán bộ hợp đồng: Đàm Phan Hạnh 

 

+ Điện thoại Cơ quan: 0216.3.892.219

+ Di động: 

+ Email: @yenbai.gov.vn

 

 

+ Chức năng, nhiệm vụ: Quản lý, vận hành bảo đảm kỹ thuật, an toàn thông tin, hướng dẫn sử dụng cơ sở hạ tầng thông tin phục vụ hoạt động chỉ đạo, điều hành, tác nghiệp của Ủy ban nhân dân tỉnh, hệ thống quản lý và xác thực người dùng (cơ sở dữ liệu chia sẻ chung), hệ thống họp trực tuyến,…; Quản trị, duy trì hoạt động, đảm bảo an toàn thông tin của các phần mềm: Thư điện tử, phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp và các phần mềm khác; Tư vấn, thiết kế, hỗ trợ các cơ quan, đơn vị xây dựng, thực hiện các chương trình, kế hoạch, dự án về công nghệ thông tin và truyền thông;  Nghiên cứu, xây dựng và phát triển các phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội cho các cấp, các ngành, các tổ chức và cá nhân có nhu cầu.

 

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter