STT

Đơn vị

Tên Website

1

Kiểm lâm Yên Bái

http://kiemlamyenbai.gov.vn

2

Hội chữ thập đỏ tỉnh Yên Bái

http://chuthapdoyenbai.org.vn

3

Hội văn học nghệ thuật tỉnh Yên Bái

http://vanhocnghethuatyenbai.gov.vn

4

Trường chính trị tỉnh Yên Bái

http://truongchinhtriyenbai.gov.vn

5

Tỉnh đoàn Yên Bái

http://tinhdoanyenbai.gov.vn

6

Trung tâm phòng, chống HIV/AIDS tỉnh Yên Bái

http://hivyenbai.com.vn

7

Sở laođộng thương binh xã hội tỉnh Yên Bái

http://soldtbxh.yenbai.gov.vn

8

Sở thông tin và truyền thông Yên Bái

http://sotttt.yenbai.gov.vn

9

Trung tâm giáo dục thường xuyên huyện Văn Chấn

http://ttgdtxvanchan.edu.vn/

10

Thư viện tỉnh

http://thuvientinhyenbai.gov.vn/

11

Trường CĐ VHNT Yên Bái

http://yenbaiact.edu.vn

12

Doanh nghiệp Trường Phát

http://gachtruongphatyb.com.vn

13

Doanh nghiệp Đồng Tâm Xanh

http://betongdongtamxanh.com.vn

14

Ban quản lý dự án các khu công nghiệp

http://banqlckcn.yenbai.gov.vn/

15

Đối thoại trực tuyến chính

http://doithoaitructuyen.yenbai.gov.vn

16

Đối thoại trực tuyến Dự Phòng

http://doithoai.yenbai.gov.vn

17

Đào tạo nghề

http://daotaonghe.myftp.org

18

Thương binh liệt sĩ

http://tbls.myftp.org

19

Hội khuyến học

http://khuyenhocyenbai.vn

20

Dân tộc nội trú

http://truongdtntyenbai.edu.vn/

21

Kho bạc nhà nước

http://khobac.yenbai.gov.vn

22

Hội nông dân

http://hoinongdanyenbai.org.vn

23

Sở Y tế

http://soyte.yenbai.gov.vn

24

UBND Thành phố

http://thanhphoyenbai.yenbai.gov.vn

25

Hội nhà báo

http://hoinhabaoyenbai.org.vn/

26

Trường mầm non Bông Sen

http://mnbongsentpyb.edu.vn/

 

 

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter