XÂY DỰNG, TRIỂN KHAI ỨNG DỤNG PHẦN QUẢN LÝ, NHẬP LIỆU

ĐỐI TƯỢNG BẢO HIỂM Y TẾ

 Trong những năm qua, không chỉ riêng trên địa bàn tỉnh Yên Bái mà ở nhiều tỉnh trong cả nước đã mắc trường hợp cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế cho 1 người có nhiều thẻ với nhiều đối tượng khác nhau. Người được cấp thẻ đều là đối tượng thuộc nguồn kinh phí thuộc ngân sách nhà nước chi trả.

Nguyên nhân do số lượng đối tượng thuộc diện được cấp bảo hiểm y tế từ nguồn ngân sách Nhà nước quá nhiều, lại thuộc nhiều đối tượng khác nhau do nhiều cơ quan quản lý. Vì vậy, để giúp việc quản lý được thuận lợi, khoa học tránh việc trùng lặp trong quá trình cấp thẻ, Ủy Ban nhân dân tỉnh đã giao cho sở Thông tin và Truyền thông chỉ đạo Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông xây dựng phần mềm Quản lý, nhập dữ liệu đối tượng đề nghị cấp thẻ Bảo hiểm y tế sử dụng cho cơ quan quản lý nhập và quản lý đối tượng trên.

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Yên Bái đã giao cho Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông phối hợp với các ngành, cơ quan có chức năng, xây dựng phần mềm Quản lý, nhập dữ liệu đối tượng bảo hiểm y tế nhằm tránh xảy ra tình trạng cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế trong những năm vừa qua.

Sau gần ba tháng triển khai xây dựng, phần mềm đã được hoàn thiện và được chạy trên môi trường internet. Các chức năng của phần mềm tương đối đơn giản, dễ sử dụng và phù hợp với yêu cầu thực tế. 

Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông đã phối hợp với UBND các huyện, thị tổ chức Hội nghị tập huấn và hướng dẫn nhập danh sách đối tượng hưởng bảo hiểm y tế. Tất cả 180 xã, phường, thị trấn trong tỉnh, các phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thị, thành phố và sở Lao động, Thương binh và Xã hội đều được cấp tài khoản và truy nhập vào phần mềm qua mạng internet. Các cán bộ xã, phường, thị trấn sẽ trực tiếp nhập thông tin của người được hưởng bảo hiểm năm 2014 vào phần mềm theo danh sách các thôn, bản, tổ nhân dân gửi lên. Các trường hợp trùng các thông tin như: Họ tên, năm sinh, giới tính, địa chỉ sẽ được phần mềm thông báo và đưa ra danh sách trùng, đồng thời sẽ tự chọn để đưa người đó vào hưởng chế độ bảo hiểm y tế thuộc đối tượng có quyền lợi cao hơn. Danh sách các xã lập sẽ được đẩy vào tài khoản của phòng Lao động, Thương binh và Xã hội các huyện, thị, thành phố để đưa vào danh sách trình Ủy ban nhân dân huyện, thị, thành phố xem xét ra quyết định phê duyệt và ký hợp đồng bảo hiểm với Bảo hiểm xã hội.

Từ năm 2014, việc theo dõi danh sách người được cấp thẻ bảo hiểm y tế, việc cấp bổ sung thường xuyên hoặc thay đổi thẻ bảo hiểm y tế sẽ được các xã, phường, thị trấn và các huyện, thị, thành phố cập nhật và theo dõi trực tiếp trên phần mềm.

Việc đưa phần mềm quản lý, nhập dữ liệu bảo hiểm y tế vào sử dụng sẽ tránh được trùng bảo hiểm, giúp việc cấp, đổi thẻ được nhanh chóng, tránh sai sót, làm ảnh hưởng đến tâm lý người sử dụng thẻ và thất thoát kinh phí của Nhà nước. Đồng thời giúp cơ quan nhà nước quản lý tốt việc cấp và sử dụng thẻ bảo hiểm y tế trên toàn tỉnh./.

 

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter