Năm 2016 Yên Bái triển khai 23 dịch vụ công trực tuyến mức độ 3

Ngày xuất bản: 26/02/2016 2:44:38 SA
Lượt đọc: 27450

 

CTTĐT- Theo Kế hoạch số 170/KH-UBND ngày 24/12/2015 của UBND tỉnh Yên Bái trong năm 2016 tỉnh Yên Bái sẽ ưu tiên triển khai cung cấp 23 dịch vụ công trực tuyến ở mức độ 3 với hơn 50 thủ tục hành chính ở 9 sở, ngành và 1 địa phương.

                                                                                         

Cụ thể, Sở Xây dựng triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với các thủ tục cấp giấy phép xây dựng; Cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dưng; Thẩm định các dự án sử dụng vốn xây dựng vốn ngân sách Nhà nước thộc thẩm quyền QĐ của Chủ tịch UBND cấp tỉnh;

Sở Khoa học và Công nghệ triển khai với các thủ tục: Cấp chứng chỉ nhân viên bức xạ; Cấp giấy chứng nhận cho chi nhánh, văn phòng đại diện của tổ chức khoa học và công nghệ; Cấp giấy phép tiến hành công việc bức xạ;

Sở Tư pháp triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 với các thủ tục hành chính: Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài; Cấp phiếu lý lịch tư pháp; Đăng ký hành nghề luật sư; Đăng ký văn phòng giao dịch tổ chức hành nghề Luật sư.

Sở Công Thương triển khai cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 cho các thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng; Xác nhận kế hoạch, thông báo chương trình khuyến mại; Cấp mới, bổ sung, sửa đổi, cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; Đăng ký giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu; Đăng ký giấy phép kinh doanh bán buôn sản phẩ, thuốc lá.

Sở Thông tin và Truyền thông triển khai 01 dịch vụ công mức độ 3 đối với thủ tục Cấp giấy phép xuất bản, báo chí.

Sở Giáo dục và Đào tạo triển khai dịch vụ công trực tuyến mức 3 đối với thủ tục cấp bản sao văn bằng từ sổ gốc.

Sở Văn hóa - Thế thao và Du lịch triển khai dịch vụ công trực tuyến đối với các thủ tục cấp giấy phép quảng cáo và Thông báo nội dung chương trình biểu diễn nghệ thuật.

UBND thành phố Yên Bái triển khai dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 đối với thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và cấp giấy phép xây dựng nhà ở riêng lẻ.

Đối với Sở Kế hoạch và Đầu tư triển khai thủ tục Đăng ký kinh doanh; Sở Giao thông Vận tải triển khai thủ tục cấp, cấp lại, cấp giấy phép lái xe theo hệ thống của Bộ Kế hoạch và Đầu tư và Bộ Giao thông Vận tải.

Việc Yên Bái triển khai các dịch vụ hành chính công trực tuyến ở mức độ 3 sẽ giúp giảm thời gian và công sức của người sử dụng các dịch vụ hành chính công. Tăng hiệu suất và hiệu quả của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Đồng thời tăng tính minh bạch của các cơ quan cung cấp dịch vụ, tăng khả năng giám sát của các cơ quan cấp trên, từ đó làm tăng tính trách nhiệm của các cơ quan cung cấp dịch vụ. Tạo cơ hội cho việc cải cách hành chính và mang lại hiệu quả kinh tế cho cả người sử dụng dịch vụ và cơ quan cung cấp dịch vụ, do có thể tiết kiệm thời gian, công sức, cắt giảm các chi phí đi lại, chi phí văn phòng phẩm, chi phí nhân công…

Cung cấp các dịch vụ công trực tuyến là một nội dung quan trọng trong tiến trình cải cách hành chính, triển khai Chính phủ điện tử. Điều đó không những tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân và doanh nghiệp, mà còn góp phần làm giảm áp lực giấy tờ công việc lên chính các cơ quan quản lý nhà nước.

Dịch vụ công trực tuyến là dịch vụ hành chính công và các dịch vụ khác của cơ quan nhà nước được cung cấp cho các tổ chức, cá nhân trên môi trường mạng.

Dịch vụ công trực tuyến mức độ 3: là dịch vụ công trực tuyến mức độ 2cho phép người sử dụng điền và gửi trực tuyến các mẫu văn bản đến cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ. Các giao dịch trong quá trình xử lý hồ sơ và cung cấp dịch vụ được thực hiện trên môi trường mạng. Việc thanh toán lệ phí (nếu có) và nhận kết quả được thực hiện trực tiếp tại cơ quan, tổ chức cung cấp dịch vụ.

(Trích Nghị định 43/2011/NĐ-CP)

 

  
                                                                                                                                                                                                               Theo Cổng TTĐT tỉnh

 

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter