Sở Thông tin và Truyền thông đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác cải cách hành chính

Ngày xuất bản: 21/01/2015 11:11:55 CH
Lượt đọc: 30402

 

Cán bộ văn thư Sở Thông tin và Truyền thông phát hành công văn qua phần mềm quản lý điều hành tác nghiệp

 

Công tác Cải cách hành chính của Sở Thông tin và Truyền thông đã bám sát các chủ trương, chương trình hành động của Tỉnh ủy, UBND tỉnh đề ra. Chất lượng hành chính được nâng lên, tạo bước tiến chuyển biến tích cực trong quá trình triển khai và thực hiện. Chất lượng, cơ cấu công chức, viên chức của Sở và các Trung tâm trực thuộc Sở ngày càng được nâng cao. Tỷ lệ có mạng LAN và kết nối internet đạt 100%. Tỷ lệ máy tính trên cán bộ công chức đạt 100%, 100% hệ thống mạng LAN được xây dựng mới theo tiêu chuẩn; Tỷ lệ máy tính trên cán bộ  đạt 100%, 1 chuyên viên/ 1 máy tínhđều được kết nối mạng internet tốc độ cao; Tất cả cán bộ công chức đã được cấp tài khoản thư điện tử; Tỷ lệ cán bộ công chức sử dụng hòm thư điện tử của tỉnh đạt 100% Trong đó số tài khoản được sử dụng thường xuyên ước khoảng 70%.

Tính đến nay đã tạo lập được 68 tài khoản của phần mềm điều hành tác nghiệp cho cán bộ công chức và viên chức thuộc Sở. Sở Thông tin và Truyền thông đã triển khai sử dụng tốt tất cả các chức năng của phần mềm điều hành tác nghiệp ứng dụng vào công tác chuyên môn một cách khoa học và hiệu quả.

Ngoài những ứng dụng trên, Sở cũng đã triển khai một số ứng dụng CNTT tiêu biểu như triển khai thử nghiệm tích hợp chữ ký số vào trong phần mềm quản lý công văn và điều hành tác nghiệp. Triển khai dự án xây dựng phần mềm một cửa điện tử của sở cho phép người dân, tổ chức có thể tra cứu kết quả và gửi hồ sơ trực tuyến trên Cổng.

Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin phục vụ cải cách hành chính là một nội dung quan trọng để hướng tới xây dựng một nền hành chính hiện đại, thông suốt, đảm bảo tính công khai minh bạch. Cải cách hành chính sẽ tạo điều kiện thuận lợi để ứng dụng công nghệ thông tin thành công và sử dụng công nghệ thông tin chính là công cụ hiện đại để chuẩn hóa phương thức làm việc của các cơ quan quản lý nhà nước theo hướng phục vụ nhân dân ngày càng tốt hơn./.

Theo CTTĐT

 

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter