Hướng dẫn sử dụng phần mềm quản lý điều hành - Video

Ngày xuất bản: 23/01/2015 3:36:47 SA
Lượt đọc: 5748

Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp - 1.Lời mở đầu.

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp - 2.Công văn đến văn thư.

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp - 3.Công văn đến Giám đốc.

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp - 4.Công văn đến Trưởng phòng.

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp - 5.Công văn đến chuyên viên.

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp - 6.Công văn đi

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp - 7.Tin nhắn

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp - 8.Lịch cá nhân

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp - 9.Báo cáo TK+ Tìm kiếm.

 

Hướng dẫn sử dụng phần mềm điều hành tác nghiệp - 10.Tổng hợp

Hướng dẫn sử dụng

Thư viện ảnh

Liên kết Website

ĐẠI XÒE NGHĨA LỘ

Lượt truy cập

Visitor Counter